ວັນເສົາ,ທີ່ 4 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2020 ເວລາ 4:08 PM

ຢ່າຮັກກັນ ໃນມື້ບໍ່ມີກັນ ຢ່າຄິດຮອດກັນ ໃນມື້ທີ່ບໍ່ມີກັນ ຮ້ອງໃຫ້ຕາຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຂ້ອຍກັບມາ

ຖຽງກັນພໍແລ້ວບໍ?? ຄຽດກັນພໍແລ້ວບໍ?? ເວົ້າໃສກັນພໍແລ້ວບໍ?? ໃຈຮ້າຍກັນພໍແລ້ວບໍ?? ໂມໂຫກັນພໍແລ້ວບໍ?? ລະເລີຍກັນພໍແລ້ວບໍ?? ເລີຍຊາກັນພໍແລ້ວບໍ?? ເມື່ອໃດຈະໃສ່ໃຈກັນ?? ເຈົ້າຄິດວ່າມື້ອື່ນເຈົ້າຈະຍັງມີເຂົາຢູ່ໃນຊີວິດຢູ່ບໍ່? ຖ້າມື້ນີ້ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາ ເຈົ້າກໍ່ຍັງຈະເຮັດໂຕລະເລີຍແບບນີ້ຢູ່ບໍ່? ເຈົ້າບໍ່ຄິດຈະເຮັດຫຍັງດີໆ ໃຫ້ກັນແນ່ຫວາ? ບໍ່ຄິດຈະເບີ່ງແຍງດູແລເຂົາໃຫ້ຄືວ່າມື້ນິ ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ນຳກັນ…. ບໍ່ຄິດຈະເອົາໃຈໃສ່ກັນຄືມື້ແລກທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຄອບຄອງ…. ຖາມໃຈໂຕເອງເບີ່ງວ່າທຸກມື້ນີ້ເຈົ້າເຮັດຫນ້າທີ່ຄົນຮັກໄດ້ຢ່າງເຕັ້ມທີ່ແລ້ວຫລືຍັງ?? ຕ້ອງເສຍນ້ຳຕາກ່ອນບໍ່ ເຖິງຈະເຫັນຄວາມສຳຄັນ?? ກະລຸນາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າ...

Read more